آموزش قدم به قدم HTML


شناسه آموزش نام آموزش تاریخ بروزرسانی عملیات
24 آموزش قدم به قدم زبان HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۸ مشاهده آموزش
35 آموزش کامل ساختار یک فایل HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۸ مشاهده آموزش
43 آموزش نحوه ایجاد فایل HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۸ مشاهده آموزش
52 آموزش کار با توضیحات یا Comments در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۸ مشاهده آموزش
59 آموزش کار با عناصر یا Elements در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۸ مشاهده آموزش
62 آموزش کار با صفات یا Attributes در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۸ مشاهده آموزش
65 آموزش کار با پاراگراف ها یا Paragraphs در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۸ مشاهده آموزش
68 آموزش تگ های تیتر یا Heading در HTML ۱۴۰۲-۱۰-۱۲ مشاهده آموزش
71 آموزش کار با صفت Style در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۸ مشاهده آموزش
74 قالب بندی متن ها یا Text Formatting در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۸ مشاهده آموزش
77 آموزش نحوه استفاده از CSS در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۸ مشاهده آموزش
82 آموزش کار با رنگ ها یا Colors در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۸ مشاهده آموزش
85 آموزش کار با لینک ها یا Links در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
90 آموزش کار با تصاویر یا Images در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
93 آموزش کار با جداول یا Tables در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
98 آموزش کار با لیست ها یا Lists در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
102 آموزش کار با عناصر Block و Inline در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
108 آموزش نحوه ایجاد کلاس یا Class در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
111 آموزش نحوه ایجاد آی دی یا Id در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
115 آموزش کار با آی فریم ها یا Iframes در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
174 آموزش نحوه استفاده از JavaScript در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
179 آموزش کار با تگ Head در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
189 آموزش کار با موجودیت ها یا Entities در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
195 آموزش کار با سمبل ها یا Symbols در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۲۴ مشاهده آموزش
198 آموزش کار با فرم ها یا Forms در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
201 عناصر قابل استفاده در تگ Form در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
207 کار با عناصر ورودی یا Input Elements در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
215 صفات عناصر ورودی Input Attributes در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
219 چند رسانه ای یا Multimedia در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
227 آموزش نحوه قرار دادن فایل های صوتی در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
230 آموزش نحوه قرار دادن ویدئو در صفحات وب ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
233 آموزش کار با پلاگین ها یا Plugins در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
236 آموزش نحوه قرار دادن ویدئوهای یوتیوب در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
1797 ادیتور آنلاین زبان HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
3851 عناصر معنایی یا Semantic Elements در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۸ مشاهده آموزش