آموزش مقدماتی زبان جاوااسکریپت


شناسه آموزش نام آموزش تاریخ بروزرسانی عملیات
2599 آموزش قدم به قدم زبان جاوا اسکریپت ۱۴۰۱-۰۲-۱۹ مشاهده آموزش
2603 آشنایی با قوانین جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۲-۱۹ مشاهده آموزش
2611 نحوه نوشتن یا سینتکس دستورات جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۲-۱۹ مشاهده آموزش
2613 نحوه استفاده از دستورات JS در یک صفحه وب ۱۴۰۱-۰۲-۱۹ مشاهده آموزش
2615 آموزش انتخابگرها در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۲-۲۲ مشاهده آموزش
2617 نحوه نوشتن توضیحات در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۲-۱۹ مشاهده آموزش
2619 نحوه نمایش خروجی داده ها در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۲-۲۲ مشاهده آموزش
2621 کار با متغیرها یا Variables در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۲-۲۲ مشاهده آموزش
2629 کلمات کلیدی var و let و const در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۲-۲۳ مشاهده آموزش
2632 کار با انواع داده ها یا Data Types در JS ۱۴۰۱-۰۳-۱۸ مشاهده آموزش
2636 کار با رشته ها یا Strings در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۳-۱۹ مشاهده آموزش
2639 کار با متدهای رشته در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۳-۱۹ مشاهده آموزش
2642 کار با اعداد یا Numbers در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۳-۱۹ مشاهده آموزش
2643 کار با متدهای اعداد در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۳-۱۹ مشاهده آموزش
2646 کار با انواع عملگرها در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۳-۲۲ مشاهده آموزش
2650 کار با عملگرهای محاسباتی در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۳-۲۲ مشاهده آموزش
2652 کار با عملگرهای انتسابی در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۳-۲۲ مشاهده آموزش
2655 کار با عملگرهای مقایسه ای در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۳-۲۲ مشاهده آموزش
2657 کار با عملگرهای منطقی در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۳-۲۲ مشاهده آموزش
2659 کار با عملگرهای بیتی در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۳-۲۲ مشاهده آموزش
2669 کار با عملگرهای متفرقه در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۳-۲۲ مشاهده آموزش
2673 کار با رویدادها یا Events در جاوااسکریپت ۱۴۰۱-۰۳-۲۳ مشاهده آموزش