خانه آموزش HTML صفات تگ های HTML

صفات تگ های HTML

در این قسمت میتوانید تمامی صفات خصوصی زبان HTML را مشاهده نمایید، صفت خصوصی صفتی است که میتواند در یک یا چندین تگ مورد استفاده قرار گیرد.