خانه آموزش HTML صفات عمومی HTML

صفات عمومی HTML

در این قسمت میتوانید تمامی صفات عمومی زبان HTML را مشاهده نمایید، صفت عمومی صفتی است که میتواند تقریبا در تمامی تگ های HTML مورد استفاده قرار گیرد.