لیست کامل پشتیبانی مرورگرها از ویژگی های CSS

شما دوستان محترم در ادامه میتوانید لیست کامل پشتیبانی مرورگرها از ویژگی های CSS را بهمراه نحوه پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از این ویژگی ها را مشاهده نمایید.

برخی از ویژگی های CSS توسط برخی از مرورگرهای اینترنتی ( اون نسخه های قدیمی شون ) پشتیبانی نمی شوند، پس ویژگی های CSS برای اینکه در تمامی مرورگرهای اینترنتی بدون هیچ مشکلی نمایش داده شوند ، نیازمند یکسری پیشوندها می باشد، این پیشوندها باید قبل از اون ویژگی ها نوشته شوند.

در جدول زیر جلوی هر یک از ویژگی های CSS یک عدد وجود دارد که این عدد نشانگر نسخه ی آن مرورگر می باشد ، و این یعنی آن مرورگر از آن نسخه به بعد از آن ویژگی پشتیبانی میکند، و یه عدد دیگه که درکنارش پیشوند مورد نیازش قرار دارد، اینم یعنی از اون نسخه به بالا باید از اون پیشوند استفاده نمایید.

در جدول زیر همچنین از یکسری آیکون ( که نشانگر همان پیشوندها می باشد ) استفاده شده است که این آیکون ها به شرح زیر می باشند :

Edge/Internet Explorer Firefox Google Chrome Safari Opera

.

Free-Learn

نحوه استفاده از پیشوندها در ویژگی های CSS

برای استفاده از پیشوندهای مشخص شده باید آن را قبل از یک ویژگی نوشت / اضافه کرد.

مثال : در مثال زیر مثلا من میخوام از ویژگی user-select استفاده کنم ، پس بصورت زیر عمل میکنم.

  • -webkit- برای پشتیبانی مرورگرهای کروم و سافاری
  • -moz- برای پشتیبانی مرورگر موزیلا فایرفاکس
  • -ms- برای پشتیبانی مرورگر اینترنت اکسپلورر
  • و نوشتار عادی آن که باید حتما نوشته شود

 

Free-Learn

  • ویژگی هایی که پیشوند ندارند ، در آن مرورگرها از عدد مشخص شده به بالا پشتیبانی میشوند.
  • ویژگی هایی هم که پیشوند دارند نیز در آن مرورگرها از عدد مشخص شده به بالا پشتیبانی میشوند، برای پشتیبانی اون نسخه های قدیمی تر مرورگر باید حتما پیشوند نوشته شود.
  • ولی اگه شما مطمئن هستید که کاربران سایتتون همشون از آخرین نسخه های مرورگرهای مدرن مثه فایرفاکس ، کروم و … استفاده میکنند لازم نیست از پیشوندها استفاده نمایید.
ویژگی IE Firefox Chrome Safari Opera
A
align-content ۱۱ ۲۸ ۲۱ ۹ ۱۲٫۱
align-items ۱۱ ۲۰ ۲۱ ۹ ۱۲٫۱
align-self ۱۱ ۲۰ ۲۱ ۹ ۱۲٫۱
all ۲۷ ۳۷ ۲۴
animation ۱۰ ۱۶ ۴۳ ۹ ۳۰
animation-delay ۱۰ ۱۶ ۴۳ ۹ ۳۰
animation-direction ۱۰ ۱۶ ۴۳ ۹ ۳۰
animation-duration ۱۰ ۱۶ ۴۳ ۹ ۳۰
animation-fill-mode ۱۰ ۱۶ ۴۳ ۴ ۱۵
animation-iteration-count ۱۰ ۱۶ ۴۳ ۹ ۳۰
animation-name ۱۰ ۱۶ ۴۳ ۹ ۳۰
animation-play-state ۱۰ ۱۶ ۴۳ ۹ ۳۰
animation-timing-function ۱۰ ۱۶ ۴۳ ۹ ۳۰
B
backface-visibility ۱۰ ۱۶ ۳۶ ۹ ۲۳
background ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
background-attachment ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
background-blend-mode ۳۰ ۳۵ ۷٫۱ ۲۲
background-clip ۹ ۴ ۴ ۳ ۱۰٫۵
background-color ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
background-image ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
background-origin ۹ ۴ ۴ ۳ ۱۰٫۵
background-position ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
background-repeat ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
background-size ۹ ۴ ۴ ۴٫۱ ۱۰
border ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-bottom ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-bottom-color ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-bottom-left-radius ۹ ۴ ۵ ۵ ۱۰٫۵
border-bottom-right-radius ۹ ۴ ۵ ۵ ۱۰٫۵
border-bottom-style ۵٫۵ ۱ ۱ ۱ ۹٫۲
border-bottom-width ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-collapse ۵ ۱ ۱ ۱٫۲ ۴
border-color ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-image ۱۱ ۱۵ ۱۶ ۶ ۱۵
border-image-outset ۱۱ ۱۵ ۱۵ ۶ ۱۵
border-image-repeat ۱۱ ۱۵ ۱۵ ۶ ۱۵
border-image-slice ۱۱ ۱۵ ۱۵ ۶ ۱۵
border-image-source ۱۱ ۱۵ ۱۵ ۶ ۱۵
border-image-width ۱۱ ۱۳ ۱۵ ۶ ۱۵
border-left ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-left-color ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-left-style ۵٫۵ ۱ ۱ ۱ ۹٫۲
border-left-width ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-radius ۹ ۴ ۵ ۵ ۱۰٫۵
border-right ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-right-color ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-right-style ۵٫۵ ۱ ۱ ۱ ۹٫۲
border-right-width ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-spacing ۸ ۱ ۱ ۱ ۴
border-style ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-top ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-top-color ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-top-left-radius ۹ ۴ ۵ ۵ ۱۰٫۵
border-top-right-radius ۹ ۴ ۵ ۵ ۱۰٫۵
border-top-style ۵٫۵ ۱ ۱ ۱ ۹٫۲
border-top-width ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
border-width ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
bottom ۵ ۱ ۱ ۱ ۶
box-decoration-break ۳۲ ۲۲ ۶٫۱ ۱۱٫۵
box-shadow ۹ ۴ ۱۰ ۵٫۱ ۱۰٫۵
box-sizing ۸ ۲۹ ۱۰ ۵٫۱ ۹٫۵
C
caption-side ۸ ۱ ۱ ۱ ۴
caret-color ۵۳ ۵۷ ۴۴
charset@ ۱٫۵ ۲ ۴ ۹
clear ۵ ۱ ۱ ۱ ۶
clip ۸ ۱ ۱ ۱ ۷
clip-path ۱۲ ۵۴ ۵۵ ۹٫۱ ۴۲
color ۳ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
column-count ۱۰ ۵۲ ۵۰ ۹ ۳۷
column-fill ۱۰ ۵۲ ۵۰ ۱۰ ۳۷
column-gap ۱۰ ۵۲ ۵۰ ۹ ۳۷
column-rule ۱۰ ۵۲ ۵۰ ۹ ۳۷
column-rule-color ۱۰ ۵۲ ۵۰ ۹ ۳۷
column-rule-style ۱۰ ۵۲ ۵۰ ۹ ۳۷
column-rule-width ۱۰ ۵۲ ۵۰ ۹ ۳۷
column-span ۱۰ ۵۰ ۹ ۳۷
column-width ۱۰ ۵۲ ۵۰ ۹ ۳۷
columns ۱۰ ۵۲ ۵۰ ۹ ۳۷
content ۸ ۱ ۱ ۱ ۴
counter-increment ۸ ۲ ۴ ۳٫۱ ۹٫۶
counter-reset ۸ ۲ ۴ ۳٫۱ ۹٫۶
cursor ۵٫۵ ۴ ۵ ۵ ۹٫۶
D
direction ۵٫۵ ۱ ۲ ۱٫۳ ۹٫۲
display ۸ ۳ ۴ ۳٫۱ ۷
E
empty-cells ۸ ۱ ۱ ۱٫۲ ۴
F
filter ۱۳ ۳۵ ۵۲ ۹٫۱ ۴۰
flex ۱۱ ۲۸ ۲۹ ۹ ۱۷
flex-basis ۱۱ ۲۸ ۲۹ ۹ ۱۷
flex-direction ۱۱ ۲۸ ۲۹ ۹ ۱۷
flex-flow ۱۱ ۲۸ ۲۹ ۹ ۱۷
flex-grow ۱۱ ۲۸ ۲۹ ۹ ۱۷
flex-shrink ۱۱ ۲۸ ۲۹ ۹ ۱۷
flex-wrap ۱۱ ۲۸ ۲۹ ۹ ۱۷
float ۴ ۱ ۱ ۱ ۷
font ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
font-face@ ۹ ۳٫۶ ۴ ۳ ۱۰
font-family ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
font-feature-settings ۱۰ ۳۴ ۴۸ ۹٫۱ ۳۵
font-feature-values@ ۳۴
font-kerning ۱۰ ۳۴ ۳۲ ۷
font-language-override ۳۴
font-size ۵٫۵ ۱ ۱ ۱ ۷
font-size-adjust ۳
font-stretch ۹ ۹ ۴۸ ۱۱ ۳۵
font-style ۴ ۱ ۱ ۱ ۷
font-synthesis ۳۴ ۱۰
font-variant ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
font-variant-alternates ۳۴ ۹٫۱
font-variant-caps ۳۴ ۵۲ ۳۹
font-variant-east-asian ۳۴
font-variant-ligatures ۱۰ ۳۴ ۳۴ ۷ ۱۹
font-variant-numeric ۳۴ ۵۲ ۳۹
font-variant-position ۳۴
font-weight ۴ ۱ ۲ ۱٫۳ ۳٫۵
G
grid ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۱۰٫۱ ۴۴
grid-area ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۱۰٫۱ ۴۴
grid-auto-columns ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۱۰٫۱ ۴۴
grid-auto-flow ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۴۴
grid-auto-rows ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۴۴
grid-column ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۱۰٫۱ ۴۴
grid-column-end ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۴۴
grid-column-gap ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۴۴
grid-column-start ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۴۴
grid-gap ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۴۴
grid-row ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۱۰٫۱ ۴۴
grid-row-end ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۴۴
grid-row-gap ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۴۴
grid-row-start ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۴۴
grid-template ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۴۴
grid-template-areas ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۱۰٫۱ ۴۴
grid-template-columns ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۴۴
grid-template-rows ۱۰ ۵۲ ۵۷ ۱۰٫۱ ۴۴
H
hanging-punctuation
height ۴ ۱ ۱ ۱ ۷
hyphens ۱۰ ۴۳ ۵۵ ۵٫۱ ۴۴
I
image-rendering ۳٫۶ ۴۱ ۱۰ ۲۸
import@ ۵٫۵
isolation ۳۶ ۴۱ ۷٫۱ ۳۰
J
justify-content ۱۱ ۲۸ ۲۹ ۹ ۱۷
K
keyframes@ ۱۰ ۱۶ ۴۳ ۹ ۳۰
L
left ۵٫۵ ۱ ۱ ۱ ۵
letter-spacing ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
line-break ۵٫۵ ۱
line-height ۴ ۱ ۱ ۱ ۷
list-style ۴ ۱ ۱ ۱ ۷
list-style-image ۴ ۱ ۱ ۱ ۷
list-style-position ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
list-style-type ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
M
margin ۶ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
margin-bottom ۶ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
margin-left ۶ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
margin-right ۶ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
margin-top ۶ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
mask ۵۳ ۴ ۴ ۱۵
mask-type ۵۳ ۴ ۴ ۱۵
max-height ۷ ۱ ۱ ۲ ۷
max-width ۷ ۱ ۱ ۲ ۷
media@ ۹ ۳٫۵ ۲۱ ۴ ۹
min-height ۷ ۱ ۱ ۲ ۴
min-width ۷ ۱ ۱ ۲ ۴
mix-blend-mode ۳۲ ۴۱ ۸ ۳۵
N
namespace@ ۹ ۱ ۱ ۱ ۸
O
object-fit ۱۶ ۳۶ ۳۱ ۷٫۱ ۱۹
object-position ۱۶ ۳۶ ۳۱ ۷٫۱ ۱۹
opacity ۹ ۲ ۴ ۳٫۱ ۹
order ۱۱ ۲۸ ۲۹ ۹ ۱۷
orphans ۱۰ ۲۵ ۷ ۱۲٫۱
outline ۸ ۱٫۵ ۱ ۱٫۲ ۷
outline-color ۸ ۱٫۵ ۱ ۱٫۲ ۷
outline-offset ۳٫۵ ۴ ۳ ۱۰٫۵
outline-style ۸ ۱٫۵ ۱ ۱٫۲ ۷
outline-width ۸ ۱٫۵ ۱ ۱٫۲ ۷
overflow ۴ ۱ ۱ ۱ ۷
overflow-wrap ۱۸ ۴۹ ۲۳ ۶٫۱ ۱۲٫۱
overflow-x ۹ ۳٫۵ ۴ ۳ ۹٫۵
overflow-y ۹ ۴ ۳ ۹٫۵
P
padding ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
padding-bottom ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
padding-left ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
padding-right ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
padding-top ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
page@ ۸ ۱۹ ۱۵ ۱۵
page-break-after ۴ ۱ ۱ ۱٫۲ ۷
page-break-before ۴ ۱ ۱ ۱٫۲ ۷
page-break-inside ۸ ۱۹ ۱ ۱٫۳ ۷
perspective ۱۰ ۱۶ ۳۶ ۹ ۲۳
perspective-origin ۱۰ ۱۶ ۳۶ ۹ ۲۳
place-content ۶۰ ۵۹ ۱۱٫۱ ۵۱
pointer-events ۱۱ ۳٫۶ ۲ ۴ ۹
position ۷ ۱ ۱ ۱٫۲ ۴
Q
quotes ۸ ۱٫۵ ۱۱ ۵٫۱ ۴
R
resize ۵ ۴ ۴ ۱۵
right ۵٫۵ ۱ ۱ ۱ ۵
S
scroll-behavior ۳۶ ۶۱ ۴۸
shape-image-treshold ۶۲ ۳۷ ۱۰٫۱ ۲۴
shape-margin ۶۲ ۳۷ ۱۰٫۱ ۲۴
supports@ ۲۲ ۲۸ ۹ ۱۲٫۱
T
tab-size ۴ ۲۱ ۶٫۱ ۱۵
table-layout ۵ ۱ ۱۴ ۱ ۷
text-align ۳ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
text-align-last ۵٫۵ ۴۹ ۴۷ ۳۴
text-combine-upright ۱۱ ۴۸ ۴۸ ۳۴
text-decoration ۳ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
text-decoration-color ۳۶ ۵۷ ۷٫۱ ۴۴
text-decoration-line ۳۶ ۵۷ ۷٫۱ ۴۴
text-decoration-style ۳۶ ۵۷ ۴۴
text-emphasis ۴۶ ۲۵ ۷٫۱ ۱۵
text-emphasis-color ۴۶ ۲۵ ۷٫۱ ۱۵
text-emphasis-position ۴۶ ۲۵ ۷٫۱ ۱۵
text-emphasis-style ۴۶ ۲۵ ۷٫۱ ۱۵
text-indent ۳ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
text-justify ۵٫۵ ۵۵
text-orientation ۴۱ ۴۸ ۱۰٫۱ ۳۵
text-overflow ۶ ۷ ۴ ۳٫۱ ۱۱
text-shadow ۱۰ ۳٫۵ ۴ ۴ ۹٫۶
text-transform ۴ ۱ ۱ ۱ ۷
text-underline-position ۳۳
top ۵ ۱ ۱ ۱ ۶
touch-action ۱۱ ۵۲ ۳۶ ۲۳
transform ۱۰ ۱۶ ۳۶ ۹ ۲۳
transform-origin ۱۰ ۱۶ ۳۶ ۹ ۲۳
transform-style ۱۱ ۱۶ ۳۶ ۹ ۲۳
transition ۱۰ ۱۶ ۲۶ ۶٫۱ ۱۲٫۱
transition-delay ۱۰ ۱۶ ۲۶ ۶٫۱ ۱۲٫۱
transition-duration ۱۰ ۱۶ ۲۶ ۶٫۱ ۱۲٫۱
transition-property ۱۰ ۱۶ ۲۶ ۶٫۱ ۱۲٫۱
transition-timing-function ۱۰ ۱۶ ۲۶ ۶٫۱ ۱۲٫۱
U
unicode-bidi ۵٫۵ ۱ ۲ ۱٫۳ ۹٫۲
user-select ۱۰ ۲ ۵۴ ۳٫۱ ۴۱
V
vertical-align ۴ ۱ ۱ ۱ ۴
viewport@ ۱۰ ۲۹ ۱۶
visibility ۴ ۱ ۱ ۱ ۴
W
white-space ۸ ۳٫۵ ۱ ۳ ۹٫۵
widows ۱۰ ۲۵ ۷ ۱۲٫۱
width ۴ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
will-change ۳۶ ۳۶ ۹٫۱ ۲۴
word-break ۵٫۵ ۱۵ ۴ ۳٫۱ ۱۵
word-spacing ۶ ۱ ۱ ۱ ۳٫۵
word-wrap ۵٫۵ ۳٫۵ ۴ ۳٫۱ ۱۰٫۵
writing-mode ۱۲ ۴۱ ۴۸ ۱۱ ۳۵
Z
z-index ۴ ۳ ۱ ۱ ۴