این آموزش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ آپدیت شده است.

لیست ویژگی ها و متدهای DOM در جاوااسکریپت

سلام خدمت تمامی دوستان و همراهان محترم سایت آموزشی فری لرن ، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. لطفا در ادامه با لیست ویژگی ها و متدهای DOM در جاوااسکریپت با من همراه باشید.

سلام خدمت تمامی دوستان و همراهان محترم سایت آموزشی فری لرن ، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. لطفا در ادامه با لیست ویژگی ها و متدهای DOM در جاوااسکریپت با من همراه باشید.

Free-Learn

لیست ویژگی ها و متدهای DOM در جاوااسکریپت

در این قسمت میتوانید لیست ویژگی ها و متدهای مربوط به صفات ( Attribute ) و سند / صفحه ( Document ) و عناصر ( Element ) موجود در DOM زبان جاوااسکریپت را مشاهده نمایید.

Free-Learn

مربوط به صفت یا Attribute تگ ها

نام ویژگی توضیح مثال
isId آیا یک صفت ID هست یا خیر ( منسوخ شده )
name برگشت نام یک صفت مثال
value برگشت مقدار یک صفت مثال
specified آیا یک صفت مشخص شده درون یک تگ وجود دارد یا خیر مثال
length برگشت تعداد کل ( عددی ) گره های موجود در یک تگ مثال
()getNamedItem گرفتن نام یک گره مشخص مثال
()setNamedItem ست کردن نام جدید برای یک گره مشخص مثال
()removeNamedItem حذف کردن نام یک گره مشخص مثال
()item دسترسی به یک گره صفت مشخص شده با استفاده از شماره ایندکس مثال

Free-Learn

مربوط به سند یا صفحه یا Document

نام متد / ویژگی توضیح مثال
activeElement برگشت عنصری که روش فوکوس ( کلیک ) شده مثال
()addEventListener اضافه کردن رویداد به یک عنصر مثال
()removeEventListener حذف کردن رویداد از یک عنصر مثال
()adoptNode انتقال یک گره از یک صفحه به صفحه دیگر
( حذف شدن گره مبدا )
مثال
()importNode انتقال یک گره از یک صفحه به صفحه دیگر
( باقی موندن گره مبدا )
مثال
body برای بدست آوردن تگ body از صفحه مثال
()open باز کردن یک جریان خروجی
( یا به اصطلاح Output Stream )
مثال
()close بستن یک جریان خروجی
( یا به اصطلاح Output Stream )
مثال
characterSet برگشت کدگذاری کاراکترهای ( Character Encoding ) صفحه مثال
()createAttribute برای تعریف یک صفت با یک نام مشخص شده مثال
()createComment برای تعریف گره کامنت ( یا Comment ) مثال
()createElement برای تعریف یک تگ ( عنصر ) جدید مثال
()createTextNode برای تعریف متن داخل یک تگ ( یا گره یا عنصر ) مثال
designMode آیا یک صفحه ( یا سند ) قابل ویرایش باشد یا خیر مثال
documentElement برای بدست آوردن مقدار تگ html از صفحه مثال
domain برای بدست آوردن نام دامنه یا Domain سایت مثال
forms برای دسترسی به فرم و اینپوت های موجود در صفحه مثال
()getElementById انتخاب تگ ها از طریق آی دی ( یا ID ) مثال
()getElementsByTagName انتخاب تگ ها از طریق نام تگ مثال
()getElementsByClassName انتخاب تگ ها از طریق کلاس ( یا Class ) مثال
()getElementsByName انتخاب تگ ها از طریق نام ( مقدار صفت Name ) مثال
()hasFocus میتونیم مشخص کنیم که آیا بروی صفحه یا تگ های
موجود در صفحه فوکوس یا Focus شده است یا خیر
مثال
head میتونیم تگ head رو از صفحه برگشت بدیم یا بدست آوریم مثال
images برای دسترسی به تصاویر ( تگ های IMG ) موجود در صفحه مثال
lastModified میتونیم تاریخ و ساعت آخرین دستکاری ( یا اصلاح یا Modified )
صفحه رو بدست آوریم
مثال
links برای دسترسی به لینک های موجود در صفحه مثال
normalize برای ادغام کردن گره های خالی مثال
()querySelector برای انتخاب تگ ها از صفحه ، از طریق انتخابگرهای زبان CSS مثال
()querySelectorAll برای انتخاب تگ ها از صفحه ، از طریق انتخابگرهای زبان CSS مثال
readyState میتونیم وضعیت بارگذاری ( Loading ) صفحه رو بدست آوریم مثال
referrer برای بدست آوردن آدرس یا URL صفحه ارجاع دهنده مثال
scripts برای دسترسی به تگ های Script موجود در صفحه مثال
title برای بدست آوردن / تنظیم کردن عنوان صفحه وب مثال
URL برای بدست آوردن / تنظیم کردن آدرس یا URL صفحه مثال
()write برای نوشتن ( متن ، دستورات HTML و.. ) درون صفحه
( بدون قابلیت شکستن سطر بصورت خودکار )
مثال
()writeln برای نوشتن ( متن ، دستورات HTML و.. ) درون صفحه
( با قابلیت شکستن سطر بصورت خودکار )
مثال

Free-Learn

مربوط به عناصر یا Element

نام متد / ویژگی توضیح مثال
accessKey برای گرفتن مقدار صفت accesskey یک عنصر
و یا تنظیم مقدار جدید
مثال
()appendChild برای درج ( اضافه ) کردن یک گره به گره دیگر مثال
attributes میتونیم به مجموعه ای از گره های صفت یک عنصر
از طریق شماره ایندکس دسترسی پیدا نماییم
مثال
()blur برای حذف کردن فوکوس ماوس از روی یک عنصر مثال
()focus برای اضافه کردن فوکوس ماوس بر روی یک عنصر مثال
childElementCount میتونیم تعداد کل ( عددی ) فرزندان ( یا Children )
یک عنصر رو بدست آوریم
مثال
childNodes میتونیم به مجموعه ای از گره های فرزند یک عنصر
( از جمله گره متن ، گره عنصر ، گره کامنت )
با استفاده از شماره ایندکس دسترسی پیدا نماییم
مثال
()hasChildNodes میتونیم چک کنیم ببینیم آیا یک گره
دارای گره فرزند ( یا Child Node ) می باشد
مثال
children میتونیم به مجموعه ای از گره های فرزند یک عنصر ( گره خوده عنصر )
با استفاده از شماره ایندکس دسترسی پیدا نماییم
مثال
classList میتونیم به کلاس های یک عنصر دسترسی پیدا نماییم
( پیشرفته تر )
مثال
className میتونیم به کلاس های یک عنصر دسترسی پیدا نماییم مثال
click برای شبیه سازی کلیک چپ ماوس مثال
clientWidth میتونیم اندازه عرض ( Width ) قابل مشاهده ( یا در دسترس )
بهمراه مقدار Padding یک عنصر رو بدست بیاوریم
مثال
clientHeight میتونیم اندازه ارتفاع ( Height ) قابل مشاهده ( یا در دسترس )
بهمراه مقدار Padding یک عنصر رو بدست بیاوریم
مثال
clientLeft میتونیم اندازه بوردِر یا Border سمت چپ ( Left )
یک عنصر رو بدست بیاوریم
مثال
clientTop میتونیم اندازه بوردِر یا Border سمت بالا ( Top )
یک عنصر رو بدست بیاوریم
مثال
()cloneNode میتونیم از روی یک گره کپی بگیریم مثال
()closest میتونیم نزدیک ترین عنصر والد ( پدر یا پدربزرگ یا جد )
را به یک عنصر خاص جستجو بزنیم
مثال
()compareDocumentPosition میتونیم موقعیت قرارگیری ۲ گره رو با هم مقایسه کنیم مثال
()contains میتونیم مشخص کنیم که آیا یک گره شامل یک گره دیگر است یا خیر مثال
contentEditable میتونیم مشخص کنیم آیا محتوای یک عنصر قابل ویرایش باشد یا خیر مثال
isContentEditable وضعیت قابل ویرایش بودن یک عنصر رو برگشت میده مثال
dir برای گرفتن و تنظیم مقدار صفت dir یک عنصر مثال
()requestFullscreen میتونیم یک عنصر رو در حالت تمام صفحه ( Full Screen ) باز کنیم مثال
()exitFullscreen میتونیم یک عنصر رو از حالت تمام صفحه ( Full Screen ) خارج کنیم مثال
firstChild میتونیم اولین گره فرزند را از یک گره مشخص شده بدست آوریم
( محاسبه تمامی گره ها از جمله گره متن ، گره کامنت ، گره عنصر )
مثال
lastChild میتونیم آخرین گره فرزند را از یک گره مشخص شده بدست آوریم
( محاسبه تمامی گره ها از جمله گره متن ، گره کامنت ، گره عنصر )
مثال
firstElementChild میتونیم اولین تگ فرزند را از یک تگ مشخص شده بدست آوریم
( محاسبه فقط گره خوده عنصر )
مثال
lastElementChild میتونیم آخرین تگ فرزند را از یک تگ مشخص شده بدست آوریم
( محاسبه فقط گره خوده عنصر )
مثال
()setAttribute برای تنظیم صفت + مقدار برای یک تگ مثال
()getAttribute برای گرفتن صفت + مقدار از یک تگ مثال
()removeAttribute برای حذف صفت + مقدار از یک تگ مثال
()hasAttribute میتونیم مشخص کنیم که آیا یک تگ
دارای صفت خاصی می باشد یا خیر
مثال
()hasAttributes میتونیم مشخص کنیم که آیا یک تگ
دارای حداقل ۱عدد صفت می باشد یا خیر
مثال
()setAttributeNode میتونیم یک گره صفت جدید را به یک عنصر
( بصورت شئ صفت یا Attr Object ) اضافه نماییم
مثال
()getAttributeNode میتونیم یک گره صفت را از یک عنصر
( بصورت شئ صفت یا Attr Object ) دریافت نماییم
مثال
()removeAttributeNode میتونیم یک گره صفت را از یک عنصر
( بصورت شئ صفت یا Attr Object ) حذف نماییم
مثال
()getBoundingClientRect میتونیم اندازه ( Size ) و موقعیت قرارگیری ( Position )
یک عنصر رو به نسبت ViewPort صفحه برگشت بدیم
مثال
id برای هم گرفتن و هم تنظیم مقدار صفت ID یک عنصر مثال
innerHTML برای هم گرفتن و هم تنظیم محتوای درون یک عنصر
( محتوای HTML )
مثال
outerHTML برای هم گرفتن و هم تنظیم بخش بیرونی یک عنصر
( تگ )
مثال
innerText برای هم گرفتن و هم تنظیم محتوای درون یک عنصر
( محتوای متنی )
مثال
textContent برای هم گرفتن و هم تنظیم محتوای درون یک عنصر
( محتوای متنی )
مثال
()insertAdjacentElement میتونیم یک عنصر ( تگ ) مشخص شده را
در یک مکان مشخص شده قرار دهیم
مثال
()insertAdjacentHTML میتونیم محتوای HTML مشخص شده را
در یک مکان مشخص شده قرار دهیم
مثال
()insertAdjacentText میتونیم محتوای متنی مشخص شده را
در یک مکان مشخص شده قرار دهیم
مثال
()insertBefore میتونیم یک گره خاص ( مشخص شده ) را به قبل از یک گره دیگه
( که از قبل وجود داره ) اضافه و یا انتقال بدیم
مثال
()namespaceURI میتونیم فضای نامی ( یا NameSpace )
یک گره عنصر را بدست آوریم
مثال
()isDefaultNamespace میتونیم مشخص یا چک کنیم که آیا فضای نامی ( یا Name Space ) یک صفحه بصورت پیش فرض تعریف شده است یا خیر مثال
()isEqualNode میتونیم چک کنیم که آیا ۲گره باهم برابر
( یا مساوی یا Equal ) هستند یا خیر
مثال
()isSameNode میتونیم چک کنیم که آیا ۲گره دقیقا یکی
( شبیه هم ) هستند یا خیر
مثال
lang میتونیم هم مقدار صفت lang رو بگیریم
و هم مقدار جدید براش تنظیم کنیم
مثال
()matches میتونیم چک کنیم که آیا یک عنصر با یک یا چندین انتخابگر CSS
( که ما مشخص میکنیم ) مطابقت دارد یا خیر
مثال
nextSibling میتونیم گره بعدی ( که بلافاصله ) بعد از یک گره مشخص شده
قرار دارد را بدست آوریم
مثال
previousSibling میتونیم گره قبلی ( که بلافاصله ) قبل از یک گره مشخص شده
قرار دارد را بدست آوریم
مثال
nextElementSibling میتونیم تگ بعدی ( که بلافاصله ) بعد از یک تگ مشخص شده
قرار دارد را بدست آوریم
مثال
previousElementSibling میتونیم تگ قبلی ( که بلافاصله ) قبل از یک تگ مشخص شده
قرار دارد را بدست آوریم
مثال
nodeName میتونیم نام یک گره رو بدست آوریم مثال
nodeValue میتونیم مقدار یک گره رو بدست آوریم مثال
nodeType میتونیم نوع یا Type یک گره رو بدست آوریم مثال
offsetWidth میتونیم اندازه عرض ( Width ) یک تگ + مقدار ویژگی های Padding و Border و اسکرول بار رو بدست بیاوریم مثال
offsetHeight میتونیم اندازه ارتفاع ( Height ) یک تگ + مقدار ویژگی های Padding و Border و اسکرول بار رو بدست بیاوریم مثال
offsetLeft میتونیم میزان فاصله یک تگ رو از سمت چپ
به نسبت عنصر والد یا پدرش بدست آوریم
مثال
offsetTop میتونیم میزان فاصله یک تگ رو از سمت بالا
به نسبت عنصر والد یا پدرش بدست آوریم
مثال
offsetParent میتونیم نزدیک ترین ، تگ والد ( یا پدر ) یک تگ دیگه رو بدست آوریم مثال
ownerDocument میتونیم سند مالک یک گره ، را بصورت شئ سند بدست آوریم مثال
parentNode میتونیم گره پدر یا والد یک گره مشخص شده را بدست آوریم مثال
()remove میتونیم یک گره ( تگ ) رو از صفحه حذف نماییم مثال
()removeChild میتونیم یک گره فرزند رو از یک گره مشخص شده حذف نماییم مثال
()replaceChild میتونیم یک گره فرزند رو جایگزین یک گره فرزند دیگه کنیم مثال
scrollWidth میتونیم اندازه کل عرض ( Width ) یک تگ رو + مقدار ویژگی Padding بدست آوریم مثال
scrollHeight میتونیم اندازه کل ارتفاع ( Height ) یک تگ رو + مقدار ویژگی Padding بدست آوریم مثال
scrollLeft میتونیم مقدار ( اسکرول کردن بصورت افقی ) یک تگ رو بدست آوریم
و یا مقدار جدید براش تنظیم نماییم
مثال
scrollTop میتونیم مقدار ( اسکرول کردن بصورت عمودی ) یک تگ رو بدست آوریم
و یا مقدار جدید براش تنظیم نماییم
مثال
()scrollIntoView برای اسکرول کردن بروی یک بخش خاص درون صفحه مثال
style برای گرفتن و یا تنظیم کردن استایل برای تگ های داخل صفحه مثال
tabIndex برای گرفتن یا تنظیم کردن مقدار صفت TabIndex درون تگ مثال
tagName برای بدست آوردن نام یک تگ مثال
title برای گرفتن یا تنظیم کردن مقدار صفت Title درون تگ مثال

لیست ویژگی ها و متدهای DOM در جاوااسکریپت

Free-Learn

دریافت PDF یا پرینت این مطلب